Energyfit Mikulas 2016

celkové poradie Mikulášskeho trojboja.
Ženy:
1. Michaela Tokárová
2. Katarína Pekárová
3. Veronika Heklová
4. Mária Šútová
5. Dominika Petrášová

Muži:
Csaba Csáno - dosiahol najlepší výsledok, ale keďže je registrovaný pretekár, nebol zaradený v celkovom poradí.

1. Radovan Hianik
2. Peter Janček
3. Michal Križan
4. Matúš Račák
5. Miroslav Ivančík
6. Alexander Kato