Záverečné vystúpenie SZUŠ Diamonds 2014

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza