Šimon

Moje popoludnia s najmenšími sa presunuli na podvečernú hodinku. Slnko ide pomaly smerom dole...  a tentokrát som si zafotil s ľudmi čo majú k fotke velmi blízko. Oliver a Patrícia ....v náručí sa občas usadil aj malý Šimon. 

Skúste nahliadnut na ich prácu http://patriciaoliver.sk pre mňa osobne velmi jemné...pocitové.